• katja519

Sen minkä näkee voi muuttaa – Tuffi Films haastaa organisaatioita keskustelemaan yhdenvertaisuudesta

Yksittäistapaus–lyhytelokuvat ovat viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja yhteiskuntavaikuttajan kollektiivisesti toteuttama elokuvasarja, joka sai ensi-iltansa syksyllä 2019. Tuffi Films haluaa elokuviensa avulla synnyttää rakentavaa keskustelua yhdenvertaisuudesta organisaatioissa ja työpaikoilla. Haasteellisiksi koettujen teemojen avaaminen voi olla yllättävän yksinkertaista.


Sini Hormio


Yksittäistapaus–lyhytelokuvat ovat viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja yhteiskuntavaikuttajan kollektiivisesti toteuttama elokuvasarja, joka sai ensi-iltansa syksyllä 2019. Teokset tuovat esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Elokuvasarjan lyhytelokuvat ovat fiktiota, mutta käsikirjoitukset ovat lähtöisin kirjoittajien omista tosielämän havainnoista. Lyhytelokuvat kuvaavat arkisia hetkiä, joita olemme oppineet pitämään normaaleina, mutta jotka tarkemmin katsottuna osoittautuvat absurdeiksi. Työpaikoilla varsinkin elokuvien Unelmaduuni (rasismi ja syrjintä), Let Her Speak (seksismi ja naisten ohittaminen), Juhlatunnelma (seksuaalinen häirintä työyhteisössä) ja Play Rape (vastuullinen ja hyvä johtaminen) teemat ovat tuttuja.


Yksittäistapaukselle on haluttu luoda valtakunnallinen kampanja alusta asti ja vuosi sitten lähdimme muuttamaan Tuffi Filmsin visioita ja pohjatyötä konkretiaksi. Kampanjan tavoitteena on tuottaa oivalluksia ja havaintoja elokuvien avulla sukupuolittuneesta vallankäytöstä sekä tarjota välineitä sen käsittelyyn, sanallistamiseen ja uuden normaalin määrittämiseen sekä synnyttää rakentavaa keskustelua aiheesta. Kampanja on suunnattu ensisijaisesti nuorille ja kouluille ja opettajat ovatkin kiittäneet meitä laadukkaista elokuvista. Yksittäistapaus-elokuvat eivät olekaan vain kokoelma kampanjavideoita vaan korkeatasoisia, taiteellisesti itsenäisiä lyhytelokuvia. Kuusi lyhytelokuvaa ovat myös olleet pohjana Jussi-ehdokkuuksia haalineelle pitkälle elokuvalle Tottumiskysymys.


Yksittäistapaus-lyhytelokuvat


Materiaalille on ollut selvä tilaus. Koska ei ole sattumaa, että neljän elokuvan tapahtumapaikka on työyhteisö, halusimme laajentaa kampanjan myös työelämään.


Työpaikoilla monet tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat eivät ole ainoastaan yrityksen työntekijöiden hyvinvointia tai kilpailukykyä hyödyntäviä tekijöitä, vaan myös lain velvoittamia.

Kampanjassa on kyseessä ennen kaikkea näkyväksi tekeminen, tietoisuuden herättäminen ja empatian lisääminen elokuvien tarjoamien samaistumisen kokemusten kautta. Keskeisenä välineenä ovat lyhytelokuvat ja niiden ympärille rakennettu lisämateriaali, josta oleellinen osuus on Yksittäistapausta ja etäyhteyksiä varten sovellettu Erätauon rakentavan keskustelun menetelmä.


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat saattavat tuntua laajoilta, tunteita herättäviltä tai muuten vaikeasti lähestyttäviltä asioilta. Haastavaan aiheeseen tarttuminen helpottuu, kun ottaa ohjenuoraksi seuraavat asiat:


Ole valmis oppimaan

Omaksu ennakkoluuloton asenne ja ole valmis aloittamaan puhtaalta pöydältä. Meillä on ennennäkemättömät mahdollisuudet saada informaatiota melkein mistä asiasta tahansa, mutta muista, että informaatio ei ole sama asia kuin tieto.


Kuuntele aidosti

Aktiivinen kuunteleminen tarkoittaa sitä, että et yritä miettiä, mitä sanot seuraavaksi, vaan että todella keskityt siihen, mitä toinen haluaa sinulle kertoa. Tämä vaatii harjoittelua, mutta onnistuessaan palkitsee vaivannäön.


Pyri erottelemaan faktat ja tunteet

Ovatko asiat todella siten, miten ne minusta näyttävät olevan? Perustuuko tuntemukseni omakohtaiseen kokemukseen, vai onko minulla asiasta vankkaa tietoa?


Aloita pienesti

Aloittaminen saattaa olla se hankalin vaihe. Tee kuitenkin jotain, kuten varaa aika kalenterista elokuvalle ja yhteiselle keskustelulle elokuvien esille nostamista teemoista. Tunti tai kaksi riittää alkuun.


Kulje kohti konkretiaa: mikä on seuraava askel?

On tärkeää, että toiminta ei pysähdy teeman avaamiseen, vaan keskustelun jälkeen asetetaan uusi tavoite. Tilaanko asiantuntija kouluttamaan? Sitoudutaanko muuttamaan rekryprosessia? Mitä konkreettisia toimintasuunnitelmia työpaikoilla tehdään?


Kesti melko pitkään, ennen kuin pystyin myöntämään itselleni, että poskien kuumotus, jonka tunsin katsoessani elokuvaa Unelmaduuni, johtui siitä, että tunnistin itseni tarinan “pahiksesta”. Mikroaggressioiden tunnistaminen onkin tärkeä askel yksilötason muutoksessa, mutta yhtä tärkeää on työyhteisön yhdessä miettiä, mitä konkreettisia asioita asiantilan parantamiseksi tullaan tekemään. Omalla alallani toivotan tervetulleeksi keskustelun siitä, miten suomalainen elokuva voisi olla vähemmän valkoista. Kysymys ei ole vain representaatiosta vaan mahdollisuuksien antamisesta kamerantakaiseen työhön. Kuka kirjoittaa tarinoita ja kenen tarinoita katsomme? Sama kysymys koskettaa kaikkia organisaatioita ja aloja: Miten annamme tilaa ja resursseja marginalisoiduille ryhmille?


Voi tuntua banaalilta, jopa loukkaavalta puhua voiton tavoittelusta samassa yhteydessä, kun jotkut meistä kamppailevat rajujen ihmisoikeusrikkomusten kanssa. Inklusiivisissa, yhdenvertaisuutta ajavissa työyhteisöissä kuitenkin tehdään tutkitusti myös enemmän voittoa. Tämän toivoisi ihan viimeistään herättävän meidät. Se on todistus siitä, että sortavat rakenteet ja eriarvoiset yhteisöt haittaavat myös koko yhteisöä emmekä lopulta pelaa mitään nollasummapeliä. Kivuliaista keskusteluista huolimatta rakenteiden ja asenteiden tuulettaminen on myös vapauttavaa ja uuden paremman luominen todella motivoivaa. Vaikeita keskusteluita on tärkeä käydä ja voisi jopa sanoa, että ilman niitä ei tulevaisuuden työelämässä tule pärjäämään.


Yksittäistapaus-elokuvat toimivat hyödyllisinä työkaluina yhdenvertaisuustyön aloittamisessa tai sen päivittämisessä tähän päivään. Kannustan kaikkia tarttumaan rohkeasti ilmaiseksi tarjolla oleviin elokuviin ja keskustelumateriaalin. Paremman työelämän rakentaminen alkaa oppimisesta – ja poisoppimisesta.


Sini Hormio

Kirjoittaja on elokuvantekijä ja vaikuttavuustuottaja, joka työskentelee Tuffi Films Oy:n Yksittäistapauksen kampanjapäällikkönä. Työsuojelurahasto tukee Yksittäistapauksen työelämän tiedotuskampanjaa.

Got something to say? Share your D&I knowledge with the rest of our community. Contact hello@inklusiiv.org and suggest your blog idea. Subscribe to our newsletter at the bottom of this page for the latest D&I news.