• Inklusiiv

Kymmenen syytä miksi monimuotoisuus on tärkeää

  1. Tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoisuus on eduksi yrityksen menestykselle ja tehokkuudelle. Työntekijöiden eri taustat ja perspektiivit luovat edellytykset vahvempaan yrityskulttuurin.

  2. Naiset ovat hylänneet matemaattiset alat ja tilastot ovat etnisten taustojen edustajien osalta ovat hälyttäviä. Teknologiasta on tullut valkoisten miesten valtaama alue. Monimuotoisuudella voidaan korjata sosioekonomisia rakenteita.

  3. Naisten ja muiden vähemmistöjen ulosjääminen teknologia-aloilta vaikuttaa erityisen voimakkaasti palkkaeroihin. Jos vain muutamassa prosentissa rahoitusta nostavien perustajien tiimeissä on yhtään naista, se ennustaa sitä, että mahdollisista yritysten arvonnoisuista hyötyvät lähinnä miehet. Palkkaerot yritysten sisällä ovat yleensä pieniä verrattuna tähän tulevaisuudessa korostuvaan epäsuhtaan.

  4. Kuluttajista puolet on naisia. Mikäli tuotekehitystä ja palvelumuotoilua tehdään vain miehisestä näkökulmasta, se johtaa tuotteiden ja palveluiden yksipuoliseen suunnitteluun.

  5. Yritysten arvo on siirtymässä kivijaloista ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin. Jos tekijöiden monimuotoisuutta ei kehitetä, tulevaisuuden maailma rakennetaan valkoiselle miehelle.

  6. Vahvat ennakkoluulot suokupuolirooleista vaikuttavat ja muokkaavat nuorten ajattelua mahdollisista uravalinnoista ja etenemismahdollisuuksista. Ajattelua muuttamalla perinteiset mies- ja naisroolit muuttuvat kaikkien rooleiksi. Nuoret pääsevät valitsemaan laajemmasta kirjosta työelämän vaihtoehtoja.

  7. Monimuotoisuus varmistaa, että asioita ajatellaan useammasta tulokulmasta, eikä yrityksen kulttuurista tulee joustamaton kaikukammio, jossa nimitykset tapahtuvat politikoinnin seurauksena ja menestyäkseen täytyy pelata sisäisen koodiston mukaan. Monimuotoinen organisaatio on luova ja joustava.

  8. Kysymys on tärkeä koko Suomelle. Jos haluamme rakentaa kansainvälisiä menestystarinoita, työpaikoillamme tarvitaan kansainvälistä ajattelua ja ymmärrystä.

  9. Maailman suurimpia ongelmia ovat ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet. Teknologialla on potentiaalia auttaa meitä ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Mukaan on saatava mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä elämän ja taustojen monilta poluilta.

  10. Ihmiskunnan historiassa kaikkein menestyneimmät sivilisaatiot ovat olleet monimuotoisia Rooman valtakunnasta Ottomaanien imperiumiin.


Kirjoittaja: InklusiivGot something to say? Share your D&I knowledge with the rest of our community. Contact hello@inklusiiv.org and suggest your blog idea. Subscribe to our newsletter at the bottom of this page for the latest D&I news.

Inklusiiv

A non-profit with a mission to advance diversity and inclusion in working life.

hello@inklusiiv.org
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

Read our:

CODE OF CONDUCT
PRIVACY POLICY

 

Subscribe to Community Newsletter
Get the latest knowledge and best practices of D&I!
Read MailChimp's legal policy here